Оқу орындары

Академик Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты

Қала: Екібастұз

Вебсайт: https://eitiekb@eiti.edu.kz

Типі: Частная

Басқару формасы: НАО

Тізілімдегі бағдарламаға сілтеме: http://esuvo.platonus.kz/#/register/education_program

QS Рейтингі: 0

THE Рейтингі: 0

ЖОО туралы

"Академик Қ.И. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты" мекемесі Қазақстан Республикасының жоғары кәсіптік білім беру субъектісі болып табылады және Жарғының негізінде әрекет етеді. Келесі білім беру бағдарламалары бойынша дайындықты жүзеге асырады: 6B07240 Тау-кен ісі (Маркшейдерлік іс); 6B07230 Тау-кен ісі (Пайдалы қазбалар кен орнын жерасты игеру); 6B07210 Тау-кен ісі (Пайдалы қазбалар кен орнын ашық түрде игеру); 6B07152 Көлік, көлік техникасы және технологиялары; 6B07110 Жылу энергетикасы; 6B07121 Электр энергетикасы (Электр станциялары); 6B07122 Электр энергетикасы (Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қалаларды электрмен жабдықтау); 6B07140 Технологиялық машиналар және жабдықтар (Тау-кен машиналары және жабдықтары); 6B07222 Металлургия; 6B07130 Автоматтандыру және басқару (Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару); 6B07131 Автоматтандыру және басқару (Теміржол көлігін автоматтандыру және басқару); 6B06110 Ақпараттық жүйелер; 6B11310 Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру; 6B11320 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру; 6B07310 Құрылыс; 6B04110 Экономика; 6B04120 Менеджмент; 6B04130 Қаржы; Академик Қ. Сәтпаев атындағы ЕИТИ халқы шамамен 150 мың адамды құрайтын елдің Екібастұз отын-энергетикалық өңіріндегі жалғыз жоғары оқу орны болып табылады. Бұл жерде Екібастұз отын-энергетика кешенінің (бұдан әрі - ЭТЭК) және Қазақстан Республикасының кәсіпорындары үшін жоғары білікті мамандарды даярлау, ғылыми зерттеулерді орындау және олардың негізінде жоғары білікті кадрларды даярлау мақсатты түрде қамтамасыз етіледі.

ЖОО галереясы